Home » , , » Cerpen: Alandu'en Abahas Ahok: Politik Maloloh

Cerpen: Alandu'en Abahas Ahok: Politik Maloloh


______________________________________________________________

cerpen, cerpen persahabatan, cerpen lucu, cerpen bahasa inggris, cerpen dewasa, cerpen anak
Cerpen. "Ambu rah, jek abenta politik maloloh. Tak mun degeng jemuh, olle pesse."
"Tak rapah, Din, le tak muguk," nyaut Asmat.
"Iyeh, be'en nyaman. Se ngidingagi possa' kopeng."
Dulases seatabunan ambu. Landu'en esabe' etabun. Pas tojuk ajurukkong ngabes ka Jumadin. Tanangah esabe' e to'otah. Sambi mukka' songko'en nguca', "Kabennya'en oreng sateyah reyah, mun ta' abenta politik, bal-ebbalan."
"Mun enga' be'-abe'en, masak abenta'a C I N T A, Ses...?! Engak se asakola."
"Tak rapah kyah. Tis-romantisen."
"Keng pajet lakar ta' taoh nemunin oreng tanih seabahas cinta sambi alandu'en," ca'en Dulla.
"Se ta'-cinta'an reyah kan oreng se genteng," ca'en Jumadin.
"Engko' kan genteng, Din."
"Seees ses...!!! Muah beng-gurbeng engak saka'an jieh ngucak genteng."
"Senga' mi' olle artis ngko' yeh..."
"Taroan lorong."
"Eee, abes, e saka'nah Jih Hamid," ca'en Asmat. Kabbi ambu alandu' pas ngabes ka saka'nah Jih Hamid. "Maseh tak onga' sakaleh yeh...!!"
"Onga' rah, ma' eyorak bi' Jih Hamid."
"Ahok..."
"Huh, anuwan jieh gi' bi' Ahok," Ca'en Dulases. "Ngko' taoh alakoh e dissa'. Larang mun bejernah..."
"Keng arapah, Ses...?"
"Tager bilu' tengnga."
"Jeregenah be'-abe'en reyah se nyaman," ca'en Dulla. "Santayan."
"Ngko' sabben taoh tangiddeh..."
"Teros...? Egigirin...?"
"Enje', ta' ejegein. Tager jegeh dibi' ngko'. Je' pera' sem-misem reyah Pak Jih Latep."
"Mun Pak Jih Latep kan derih nol," ca'en Jumadin. "Taoh ka rassanah deddih enga' be'-abe'en. Akoli kiyah lambe'. Mun Jih Hamid, mella' langsung nemmuh tera'. Tak taoh ka rowattah lakoh."
"Santet mareh ye."
"Ahok rowah mun esantetah."
"Siyah, ngakan bebih. Ta' meddes."
"Onggunah Ahok reyah tegas ka bawahan. Ngko' taoh ningguh videonah e hapenah Audi. Polanah minta pesse ka oreng sengurusen apah de' iyeh. Huh, pas esrangap neng e yade'en oreng. Eding-duding sambih la'-mancella'. Can ngko' bagus mun de' yeh."
"Berita sateyah, ta' ning kabbi eparcajeh. Mun seekenning gusur peggel ka Ahok. Ben pole, oreng Islam ta' olle mile pemimpin se ta' Islam."
"Tapeh ma' bedeh kyaeh se adukung Ahok yeh."
"Je' repot mun amuso kyaeh, akomen sala, ta' akomen ye de' remmah..."
"Akher jeman."
"Bininah raddin."
"Bininah sapah?"
"Ahok."
"Kabinih be'en, Ses."
"Duh, enje' rah. Deggi' epakanih bebih tang anak. Tangu' abiniyah padeh reng taninah. Kenning belenjeih tello ebuh."
"Mun bennya' pessenah, ta' usa belenjeih, Ses."
"Siyah, can sapah. Paggun wejib. Etapok deggi' bi' malaekat mun ta' ebelenjeih."
"Keng mun ebending bininah Kyaeh Badrih se sateyah, jeu," ca'en Jumadin.
"Sih, abinih pole?!"
"Beh, tak taoh be'en?"
"Beri' ngko' tatemmu neng Indomaret. Buh...!! Langsung elang ingatan ngko'. Enga' bidedderih."
"Siyah, bileh ra setaoh ka bidedderih ben?!"
"Enje', ce' raddinah. Nyaman deddih kyaeh ye."
"Atarakat."
"Mun andi' binih enga' rowah, pas pesse bennya', tedung beih lah, ta' usa ge-jegeh."
"Ta' pera' pekkernah be'en. Je' andi'eh onggu, ta' mana."
"Bininah Ahok neng kadibi' sateyah ye?" ca'en Dulla.
"Kabinih be'en, La. Le ta' keseppiyan."
"Duwein. Becaen semar mesem."
"Tambeih ajian jala sutra."
"Ta' bisa mun ngakan bebih."
"Beh, bedeh kyah se bisa...!! Ben taoh ka Tur, arowah bininah oreng cenah. Maso' islam sateyah."
"Iyeh, nuro' ngare'. Ko' taoh tatemmuh se ngare' padinah Jih Pausi."
"Mintah ben duwenah Ka Tur, entar pas ka Jakarta."
"Duh, la je'ih rah. Kenning cokocoh re-karenah Ahok."
"Beh, mun pas maso' Islam karanah be'en, genjeren rajeh. Mumpong Ahok bedeh e penjara."
"Keng mun bininah kyaeh Badrih se anyar, tekka' randeh, gellem ko'. Ta' rapah tekka' randeh."
"Lambe' bedeh kyaeh la seppo. Bininah ngudeh. Tenga malem awasiat ka bininah, 'Mun engko' mateh, pas bedeh oreng lake' alamar be'en nganggui kalambih mira, taremah ye,' debunah kyeh. Ma' pas kateppa'an bedeh maleng ngidingagih. Ma' nyainah raddin... Pas sedeh onggu kyaeh. Iye, kasempatan."
"Pas elamar onggu."
"Iyeh, akalambih mira."
"Langsong deddih kyaeh ye, malengah."
"Pojur nasebeh."
"Mun be'en abinih bininah Ahok, Ses, mi' pola deddih pejabat kyah."
"Pejabat apah, Pak RT..?"
"HahahHahahahah... Ma' ce' saranah. Ma' ta' ta-kantah deddih Kampong kanah."
"Padeh beih. Bejeren tade', lakoh atompo'an."

______________________________________________________________

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.

Disclaimer for Kumpulan Cerita Tentang Kehidupan

If you require any more information or have any questions about our site's disclaimer, please feel free to contact us by email at bisnissun@gmail.com.

Disclaimers for www.ladangcerita.com/:

All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.ladangcerita.com/ does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website (www.ladangcerita.com/), is strictly at your own risk. www.ladangcerita.com/ will not be liable for any losses and/or damages in connection with the use of our website.
From our website, you can visit other websites by following hyperlinks to such external sites. While we strive to provide only quality links to useful and ethical websites, we have no control over the content and nature of these sites. These links to other websites do not imply a recommendation for all the content found on these sites. Site owners and content may change without notice and may occur before we have the opportunity to remove a link which may have gone 'bad'.
Please be also aware that when you leave our website, other sites may have different privacy policies and terms which are beyond our control. Please be sure to check the Privacy Policies of these sites as well as their "Terms of Service" before engaging in any business or uploading any information.

Consent

By using our website, you hereby consent to our disclaimer and agree to its terms.

Update

This site disclaimer was last updated on: Saturday, March 30th, 2019
· Should we update, amend or make any changes to this document, those changes will be prominently posted here.