Featured post

Ketika Wanita Pendosa Iri Pada Muslimah Taat

Cukup menarik. Saya perlu menuliskannya web ini. Tidak sengaja saya menemukan video ini disarankan YouTube. Bisa ditonton selengkapnya di Yo...

Cerpen: Alandu'en Abahas Ahok: Politik Maloloh

______________
______________

cerpen, cerpen persahabatan, cerpen lucu, cerpen bahasa inggris, cerpen dewasa, cerpen anak
Cerpen. "Ambu rah, jek abenta politik maloloh. Tak mun degeng jemuh, olle pesse."
"Tak rapah, Din, le tak muguk," nyaut Asmat.
"Iyeh, be'en nyaman. Se ngidingagi possa' kopeng."
Dulases seatabunan ambu. Landu'en esabe' etabun. Pas tojuk ajurukkong ngabes ka Jumadin. Tanangah esabe' e to'otah. Sambi mukka' songko'en nguca', "Kabennya'en oreng sateyah reyah, mun ta' abenta politik, bal-ebbalan."
"Mun enga' be'-abe'en, masak abenta'a C I N T A, Ses...?! Engak se asakola."
"Tak rapah kyah. Tis-romantisen."
"Keng pajet lakar ta' taoh nemunin oreng tanih seabahas cinta sambi alandu'en," ca'en Dulla.
"Se ta'-cinta'an reyah kan oreng se genteng," ca'en Jumadin.
"Engko' kan genteng, Din."
"Seees ses...!!! Muah beng-gurbeng engak saka'an jieh ngucak genteng."
"Senga' mi' olle artis ngko' yeh..."
"Taroan lorong."
"Eee, abes, e saka'nah Jih Hamid," ca'en Asmat. Kabbi ambu alandu' pas ngabes ka saka'nah Jih Hamid. "Maseh tak onga' sakaleh yeh...!!"
"Onga' rah, ma' eyorak bi' Jih Hamid."
"Ahok..."
"Huh, anuwan jieh gi' bi' Ahok," Ca'en Dulases. "Ngko' taoh alakoh e dissa'. Larang mun bejernah..."
"Keng arapah, Ses...?"
"Tager bilu' tengnga."
"Jeregenah be'-abe'en reyah se nyaman," ca'en Dulla. "Santayan."
"Ngko' sabben taoh tangiddeh..."
"Teros...? Egigirin...?"
"Enje', ta' ejegein. Tager jegeh dibi' ngko'. Je' pera' sem-misem reyah Pak Jih Latep."
"Mun Pak Jih Latep kan derih nol," ca'en Jumadin. "Taoh ka rassanah deddih enga' be'-abe'en. Akoli kiyah lambe'. Mun Jih Hamid, mella' langsung nemmuh tera'. Tak taoh ka rowattah lakoh."
"Santet mareh ye."
"Ahok rowah mun esantetah."
"Siyah, ngakan bebih. Ta' meddes."
"Onggunah Ahok reyah tegas ka bawahan. Ngko' taoh ningguh videonah e hapenah Audi. Polanah minta pesse ka oreng sengurusen apah de' iyeh. Huh, pas esrangap neng e yade'en oreng. Eding-duding sambih la'-mancella'. Can ngko' bagus mun de' yeh."
"Berita sateyah, ta' ning kabbi eparcajeh. Mun seekenning gusur peggel ka Ahok. Ben pole, oreng Islam ta' olle mile pemimpin se ta' Islam."
"Tapeh ma' bedeh kyaeh se adukung Ahok yeh."
"Je' repot mun amuso kyaeh, akomen sala, ta' akomen ye de' remmah..."
"Akher jeman."
"Bininah raddin."
"Bininah sapah?"
"Ahok."
"Kabinih be'en, Ses."
"Duh, enje' rah. Deggi' epakanih bebih tang anak. Tangu' abiniyah padeh reng taninah. Kenning belenjeih tello ebuh."
"Mun bennya' pessenah, ta' usa belenjeih, Ses."
"Siyah, can sapah. Paggun wejib. Etapok deggi' bi' malaekat mun ta' ebelenjeih."
"Keng mun ebending bininah Kyaeh Badrih se sateyah, jeu," ca'en Jumadin.
"Sih, abinih pole?!"
"Beh, tak taoh be'en?"
"Beri' ngko' tatemmu neng Indomaret. Buh...!! Langsung elang ingatan ngko'. Enga' bidedderih."
"Siyah, bileh ra setaoh ka bidedderih ben?!"
"Enje', ce' raddinah. Nyaman deddih kyaeh ye."
"Atarakat."
"Mun andi' binih enga' rowah, pas pesse bennya', tedung beih lah, ta' usa ge-jegeh."
"Ta' pera' pekkernah be'en. Je' andi'eh onggu, ta' mana."
"Bininah Ahok neng kadibi' sateyah ye?" ca'en Dulla.
"Kabinih be'en, La. Le ta' keseppiyan."
"Duwein. Becaen semar mesem."
"Tambeih ajian jala sutra."
"Ta' bisa mun ngakan bebih."
"Beh, bedeh kyah se bisa...!! Ben taoh ka Tur, arowah bininah oreng cenah. Maso' islam sateyah."
"Iyeh, nuro' ngare'. Ko' taoh tatemmuh se ngare' padinah Jih Pausi."
"Mintah ben duwenah Ka Tur, entar pas ka Jakarta."
"Duh, la je'ih rah. Kenning cokocoh re-karenah Ahok."
"Beh, mun pas maso' Islam karanah be'en, genjeren rajeh. Mumpong Ahok bedeh e penjara."
"Keng mun bininah kyaeh Badrih se anyar, tekka' randeh, gellem ko'. Ta' rapah tekka' randeh."
"Lambe' bedeh kyaeh la seppo. Bininah ngudeh. Tenga malem awasiat ka bininah, 'Mun engko' mateh, pas bedeh oreng lake' alamar be'en nganggui kalambih mira, taremah ye,' debunah kyeh. Ma' pas kateppa'an bedeh maleng ngidingagih. Ma' nyainah raddin... Pas sedeh onggu kyaeh. Iye, kasempatan."
"Pas elamar onggu."
"Iyeh, akalambih mira."
"Langsong deddih kyaeh ye, malengah."
"Pojur nasebeh."
"Mun be'en abinih bininah Ahok, Ses, mi' pola deddih pejabat kyah."
"Pejabat apah, Pak RT..?"
"HahahHahahahah... Ma' ce' saranah. Ma' ta' ta-kantah deddih Kampong kanah."
"Padeh beih. Bejeren tade', lakoh atompo'an."

Belum ada Komentar untuk "Cerpen: Alandu'en Abahas Ahok: Politik Maloloh"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel